Βασιλέως Ηρακλείου 28, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 231 555 6127


e-mail: info@moonshot.gr